Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 (21/4/2019), thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của nhà trường và chương trình công tác Đội, sáng ngày ...